Analityka Produktów Spożywczych - sylabusy
Chemia (dla inżynierów) - sylabusy

Ramowe programy studiów

Ramowe programy studiów 2022-2024 (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia II stopnia w roku akademickim 2022/2023)Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Ramowe programy studiów 2022-2024 (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia II stopnia w roku akademickim 2022/2023) (484.5 KB)
Ramowe programy studiów 2021-2023 (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia II stopnia w roku akademickim 2021/2022)Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Ramowe programy studiów 2021-2023 (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia II stopnia w roku akademickim 2021/2022) (490.3 KB)
Ramowe programy studiów 2020-2022 (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia II stopnia w roku akademickim 2020/2021)Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Ramowe programy studiów 2020-2022 (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia II stopnia w roku akademickim 2020/2021) (547.0 KB)
Ramowe programy studiów 2019-2021 (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia II stopnia w roku akademickim 2019/2020)Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Ramowe programy studiów 2019-2021 (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia II stopnia w roku akademickim 2019/2020) (535.9 KB)
Ramowe programy studiów 2018-2020 (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia II stopnia w roku akademickim 2018/2019)Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Ramowe programy studiów 2018-2020 (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia II stopnia w roku akademickim 2018/2019) (830.4 KB)