Data publikacji w serwisie:

Gaudeamus igitur! - Absolutorium 2022

19 czerwca w Auli UAM odbyły się uroczystości absolutoryjne dla absolwentów i przyszłych absolwentów studiów I i II stopnia na Wydziale Chemii UAM. Bardzo cieszymy się w tak licznego udziału w wydarzeniu!

W trakcie ceremonii wyróżniono studentów, którzy  uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce. Władze Wydziału nagrodziły również osoby aktywnie zaangażowane w działalność Samorządu Studenckiego i Naukowego Koła Chemików, doceniając ich pracę na rzecz społeczności studentów i popularyzacji nauki.

Serdecznie gratulujemy wszystkim obecnym i przyszłym Absolwentkom i Absolwentom roku 2022 - jesteśmy z Was dumni!

Gaudeamus igitur!