Mobilność kadry

W ramach mobilności kadry wyróżniamy dwa typy wyjazdów:

  1. Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami.
  2. Wyjazdy wszystkich pracowników w celach szkoleniowych, kursach językowych, doskonalenia kompetencji zawodowych.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty znajdują się na uniwersyteckiej stronie Erasmus+: https://erasmus.amu.edu.pl/pracownicy