Chemia Kosmeceutyczna

Studia Podyplomowe z Chemii Kosmeceutycznej o charakterze doskonalącym, prowadzone przez zespół specjalistów, głównie z Wydziału Chemii UAM, mają za zadanie przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej produkcji nowoczesnych kosmeceutyków, oceny ich jakości oraz bezpiecznego stosowania przede wszystkim w celach leczniczych.

Studia te skierowane są do absolwentów (na poziomie magisterskim) wydziałów chemicznych, farmaceutycznych oraz lekarzy i absolwentów wyższych kosmetycznych studiów zawodowych, jak również specjalności pokrewnych.

Absolwent Studiów Podyplomowych z Chemii Kosmeceutycznej będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę z wielu dziedzin służących w formułowaniu i wdrażaniu do produkcji środków kosmetycznych i kosmeceutycznych, w tym z zakresu chemii, toksykologii, receptury i technologii leków dermatologicznych oraz kosmetyków, kontroli jakości i analizy środków służących pielęgnacji i upiększaniu ciała.

Zajęcia w ramach Studiów Podyplomowych z Chemii Kosmeceutycznej odbywają się na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu i przyjmują formę wykładów, warsztatów oraz laboratoriów. Trwają dwa semestry, i obejmują w sumie 14 sesji sobotnio-niedzielnych po 9-12 godzin lekcyjnych dziennie, co w sumie daje ponad 320 godzin lekcyjnych zajęć, z których 110 godzin (35%) stanowią wykłady i ponad 200 godzin (65%) laboratoria i inne zajęcia praktyczne.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone będą w systemie hybrydowym, tzn. wykłady zdalnie, natomiast zajęcia laboratoryjne w formie kontaktowej z zachowaniem reżimu sanitarnego (sposób realizacji zajęć może ulec zmianie w zależności od stanu epidemicznego).

Całkowity koszt studiów wynosi 7200 PLN (płatne w ratach).

Po zaliczeniu zajęć słuchacze Studiów Podyplomowych z Chemii Kosmeceutycznej uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na druku UAM.

Absolwenci tego kierunku powinni być przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych, administracji oraz w każdej innej instytucji, w której występuje zapotrzebowania na specjalistów z zakresu chemii kosmeceutycznej.

W szczególności mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach produkujących kosmetyki, jako pracownicy biorący udział w opracowywaniu receptur wyrobów, w sterowaniu i kontrolą jakości w procesie produkcyjnym, w działaniach marketingowych, w ocenie i optymalizacji jakości wyrobów pod kątem efektów stosowania oraz w ocenie bezpieczeństwa stosowania wyrobów;
 • gabinetach dermatologicznych jako współpracownicy w zakresie pielęgnacji skóry;
 • sieciach dystrybucji kosmetyków jako konsultanci i doradcy klienta;
 • firmach zajmujących się analizą rynku chemii gospodarczej, np. dla potrzeb Urzędów Celnych i Skarbowych.

Wykłady i zajęcia laboratoryjne w ramach Studiów Podyplomowych z Chemii Kosmeceutycznej prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich, głównie z Wydziału Chemii UAM.

Program zjazdów obejmuje 12 modułów:

 • Prawodawstwo i marketing w kosmetyce
 • Technologia wytwarzania kosmetyków/kosmeceutyków
 • Przemysłowa technologia kosmetyków/kosmeceutyków
 • Chemia surowców roślinnych
 • Metodologia badań analitycznych w kosmetyce
 • Perfumeria
 • Substancje do pielęgnacji skóry i metody oceny ich działania
 • Metody analizy kosmetyków
 • Wybrane zagadnienia z chemii farmaceutycznej
 • Elementy biotechnologii
 • Synteza składników aktywnych i biologicznie czynnych
 • Praktyka produkcji kosmetyków i kosmeceutyków

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci będą mieli możliwość pracy na najwyższej klasy aparaturze analitycznej, np. MALDI-TOF MS, ICP-MS, GC-MS, GC, HPLC, jak również na profesjonalnej aparaturze do pomiaru szybkości uwalniania substancji aktywnych z kosmetyków oraz ich przenikania przez skórę, których parametry odpowiadają normom zawartym w Farmakopei.

Terminarz oraz szczegółowy plan zajęć wraz z możliwymi formami zaliczenia poszczególnych przedmiotów podany zostanie przez kierownika studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć.

Warunki uzyskania świadectwa:

 • Pozytywne ukończenie interdyscyplinarnego bloku programowego w wymiarze 320 godzin (60 punktów ECTS)
 • Przedstawienie i pozytywna ocena pracy dyplomowej z wybranego przedmiotu, z zakresu i w formie uzgodnionej z opiekunem naukowym. Praca dyplomowa może mieć charakter projektu związanego z praktyką/działalnością gospodarczą, projektu badawczego lub monografii specjalistycznego tematu

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Studiach Podyplomowych z Chemii Kosmeceutycznej proszone są o wypełnienie podania i przesłanie go na adres:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Studia Podyplomowe z Chemii Kosmeceutycznej
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8
61-614 Poznań

Ilość uczestników kursu jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów Studia Podyplomowe nie zostaną uruchomione. O zakwalifikowaniu się na studia poinformujemy pisemnie.

Pobierz podanie

W sprawach Studiów Podyplomowych z Chemii Kosmeceutycznej prosimy o kontakt z:

Kierownik Studiów: prof. zw. dr hab. Izabela Nowak
tel. +48 (61) 829 1580
e-mail: nowakiza@amu.edu.pl
Sekretarz: dr Agata Wawrzyńczak
tel. +48 (61) 829 1749
e-mail: agata.wawrzynczak@amu.edu.pl