Analityka Chemiczna

Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prowadzi Studia Podyplomowe w zakresie Analityki Chemicznej, których program obejmuje ważne zagadnienia z zakresu nowoczesnej analizy chemicznej.

Program studiów obejmuje 200 godzin lekcyjnych zajęć realizowanych w ramach dwunastu weekendowych zjazdów (kolejne spotkania co dwa tygodnie).

Całkowity koszt studiów wynosi 4600 PLN (płatności ratalne: semestralne lub miesięczne).

Więcej informacji na stronie internetowej kierunku.

Absolwenci Studiów Podyplomowych „Analityka Chemiczna” są świadomi złożoności procesu analitycznego. Oznacza to znajomość specyfiki problemu analitycznego, prowadzenia pomiaru analitycznego, walidacji metod analitycznych, stosowania materiałów odniesienia i interpretacji jego wyniku. Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie nowych trendów w analityce chemicznej, są zaznajomieni z problemami związanymi z analityką środowiskową, żywności i kliniczną z uwzględnieniem analizy specjacyjnej. Znają nowoczesne metody analizy chemicznej: metody spektroskopowe, metody rozdzielania. Posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do kontroli jakości uzyskiwanych wyników oraz statystyki i chemometrii. Absolwenci studiów są przygotowani do pracy w nowoczesnym akredytowanym laboratorium analizy chemicznej.

Tematyka zajęć:

 • Metrologia chemiczna w praktyce
 • Problemy metodyczne technik spektrometrii atomowej: F-AAS, F- AES, HG-AAS, CV- AAS, ET-AAS
 • Zaawansowane metody spektroskopowe: ICP-MS; ICP-OES
 • System do specjacji: HPLC-ICP-MS, system do analizy próbek stałych: LA- ICP-MS
 • Metody chromatograficzne: GC, HPLC, HPLC-ESI-MS/MS
 • Podstawowe i zaawansowane metody statystyczne
 • Wykorzystanie metod chemometrycznych do wizualizacji zbioru danych

Program studiów będzie obejmował 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w ramach 12 spotkań w czasie 2 semestrów zajęć:

 • Soboty, 10:00–17:00
 • Niedziele, 8:00–15:00

Konstrukcja specjalności studiów

Treści kształcenia

Diagramy semestralne dla programu studiów

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 trwa do 28 września 2023 r.

Zasady naboru:

 • Do wyczerpania miejsc, przyjmowanych jest 20 osób.

Wymagania wstępne:

 • Ukończone studia wyższe (magisterskie, inżynierskie lub licencjackie)

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Studiach Podyplomowych „Analityka Chemiczna” proszone są o wypełnienie wniosku o przyjęcie na studia na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK UAM.

Rekrutacja odbywać się będzie od 4. maja do 29. września 2023 roku.

W sprawach Studiów Podyplomowych - "Analityka Chemiczna" informacji udzielają:

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr hab. Adam Sajnóg
e-mail:adam.sajnog@amu.edu.pl
tel.: +48 61 829 1606

Sekretarz: Magdalena Czajka
e-mail: magcza10@amu.edu.pl
tel.: +48 61 829 1601