Chemia Produktów Kosmetycznych

Studia Podyplomowe z Chemii Produktów Kosmetycznych o charakterze doskonalącym, prowadzone przez zespół specjalistów, głównie z Wydziału Chemii UAM, mają za zadanie przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej produkcji nowoczesnych produktów kosmetycznych, oceny ich jakości oraz bezpieczeństwa stosowania.

Studia te skierowane są do absolwentów wydziałów chemicznych, farmaceutycznych oraz lekarskich, jak również absolwentów kosmetycznych wyższych studiów zawodowych i specjalności pokrewnych.

Absolwent Studiów Podyplomowych z Chemii Produktów Kosmetycznych będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę z wielu dziedzin służących formułowaniu i wdrażaniu do produkcji preparatów kosmetycznych, w szczególności z zakresu chemii, a także recepturowania i technologii wytwarzania oraz kontroli jakości i analizy surowców i produktów służących pielęgnacji oraz upiększaniu ciała.

Zajęcia w ramach Studiów Podyplomowych z Chemii Produktów Kosmetycznych odbywają się na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu i przyjmują formę wykładów, warsztatów oraz laboratoriów. Trwają dwa semestry i obejmują w sumie 14 sesji sobotnio-niedzielnych po 9-12 godzin lekcyjnych dziennie, co w sumie daje ponad 320 godzin lekcyjnych zajęć, z których 110 godzin (35%) stanowią wykłady i ponad 200 godzin (65%) laboratoria i inne zajęcia praktyczne.

Całkowity koszt studiów wynosi 8500 PLN (płatne w ratach).

Po zaliczeniu zajęć słuchacze Studiów Podyplomowych z Chemii Produktów Kosmetycznych uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na druku UAM.

Absolwenci tego kierunku studiów powinni być przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych, administracji oraz w każdej innej instytucji, w której występuje zapotrzebowania na specjalistów z zakresu chemii kosmetycznej.

W szczególności mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach produkujących kosmetyki - jako pracownicy biorący udział w opracowywaniu receptur wyrobów, w sterowaniu i kontrolą jakości w procesie produkcyjnym, w działaniach marketingowych, w ocenie i optymalizacji jakości surowców oraz wyrobów pod kątem efektów stosowania, a także w ocenie bezpieczeństwa produktów;
 • gabinetach dermatologicznych jako współpracownicy w zakresie pielęgnacji skóry;
 • sieciach dystrybucji kosmetyków jako konsultanci i doradcy klienta;
 • firmach zajmujących się analizą rynku chemii gospodarczej, np. dla potrzeb Urzędów Celnych i Skarbowych.

Wykłady i zajęcia laboratoryjne w ramach Studiów Podyplomowych z Chemii Produktów Kosmetycznych prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich, głównie z Wydziału Chemii UAM.

Program zjazdów obejmuje 12 modułów:

 • Prawodawstwo i marketing w kosmetyce
 • Technologia wytwarzania produktów kosmetycznych
 • Przemysłowa technologia produktów kosmetycznych
 • Chemia surowców roślinnych
 • Metodologia badań analitycznych w kosmetyce
 • Perfumeria
 • Substancje do pielęgnacji skóry i metody oceny ich działania
 • Metody analizy kosmetyków
 • Wybrane zagadnienia z chemii farmaceutycznej
 • Elementy biotechnologii
 • Synteza składników aktywnych i biologicznie czynnych
 • Praktyka wytwarzania produktów kosmetycznych

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych słuchacze będą mieli możliwość pracy na najwyższej klasy aparaturze analitycznej, m.in. GC-MS, SPME/GC-MS, Headspace/GC, HPLC, UV-Vis, analizatory wielkości cząstek, jak również na profesjonalnej aparaturze do pomiaru szybkości uwalniania substancji aktywnych z kosmetyków oraz ich przenikania przez skórę, których parametry odpowiadają normom zawartym w Farmakopei. W ramach zajęć zaprezentowane zostaną również urządzenia do otrzymywania nowoczesnych form nośników substancji aktywnych w kosmetykach (homogenizatory wysokoobrotowe i wysokociśnieniowe).

Terminarz oraz szczegółowy plan zajęć wraz z możliwymi formami zaliczenia poszczególnych przedmiotów podany zostanie przez kierownika studiów podyplomowych na początku zajęć.

Warunki uzyskania świadectwa:

 • Pozytywne ukończenie interdyscyplinarnego bloku programowego w wymiarze 320 godzin (30 punktów ECTS).
 • Przedstawienie i pozytywna ocena pracy dyplomowej z wybranego przedmiotu, z zakresu i w formie uzgodnionej z opiekunem naukowym. Praca dyplomowa może mieć charakter projektu związanego z praktyką/działalnością gospodarczą słuchacza lub monografii dotyczącej specjalistycznego tematu.
Czas trwania rekrutacji: 01.05.2023 - 29.09.2023.
Rekrutacja prowadzona wyłącznie w formie online:
Liczba uczestników studiów jest ograniczona, a o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów studia podyplomowe nie zostaną uruchomione. O zakwalifikowaniu się na studia poinformujemy drogą mailową.

W sprawach Studiów Podyplomowych z Chemii Produktów Kosmetycznych prosimy o kontakt z:

Kierownik Studiów: prof. zw. dr hab. Izabela Nowak
tel. +48 (61) 829 1580
e-mail: nowakiza@amu.edu.pl
Sekretarz: dr Agata Wawrzyńczak
tel. +48 (61) 829 1749
e-mail: agata.wawrzynczak@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Studia Podyplomowe z Chemii Produktów Kosmetycznych
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8
61-614 Poznań