Chemia dla Nauczycieli

Studia Podyplomowe Chemia dla Nauczycieli odbywają się na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od roku 1997. Studia do tej pory ukończyło ponad 1000 studentów.

W ramach programu studiów prowadzone są zajęcia, których celem jest podnoszenie kwalifikacji i uzyskanie możliwości uczenia drugiego przedmiotu w szkole podstawowej i średniej.

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych i trwają zgodnie z wymogami Ministerstwa 3 semestry.

Całkowity koszt studiów wynosi 6000 PLN (płatne w ratach).

Uczestnicy studiów muszą posiadać dyplom ukończenia wyższej uczelni (tytuł magistra).

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadać wiedzę w zakresie szeroko rozumianych zagadnień chemii opartą na podstawach teoretycznych i praktycznych. Celem studiów jest rozwinięcie pozytywnej sylwetki nauczyciela, która umożliwi mu wyjaśnienie uczniowi podstawowych zagadnień przedmiotu, tak aby zrozumiał i polubił chemię. Nauczyciel rozwija kompetencję w zakresie technik nauczania i kierowania klasą szkolną, nabiera umiejętności wykorzystania doświadczeń chemicznych w nauczaniu przedmiotu.
Absolwent studiów podyplomowych uzyska najnowszą wiedzę i umiejętności jej wykorzystania z zakresu podstaw chemii, chemii nieorganicznej, chemii organicznej, chemii fizycznej i chemii środowiska, która jest niezbędna w nauczaniu chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Zapozna się również z technologiami informacyjnymi wspomagającymi nauczanie przedmiotu. W przekazie wiedzy będzie umiał przedstawić walory praktyczne chemii, akcentując problemy zagrożeń i ochrony środowiska. Niezależnie od wiedzy teoretycznej uzupełni swoje przygotowanie praktyczne z techniki pracy laboratoryjnej, co będzie niezbędne nie tylko dla organizacji zajęć doświadczalnych z chemii w szkole, ale także dla przygotowania uczniów do konkursów i olimpiad chemicznych.

Absolwent studiów podyplomowych uzyska doskonałe przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć z przedmiotu chemia poprzez realizację bloku dydaktycznego obejmującego zarówno wiedzę merytoryczną jak i praktyczną, a także poprzez zaliczenie bloku praktyk zawodowych odbywanych w szkole podstawowej jak i ponadpodstawowej.
Absolwent studiów podyplomowych uzyska uprawnienia do nauczania chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców Wydziału Chemii UAM.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

  • Podstawy chemii
  • Chemia nieorganiczna
  • Chemia analityczna
  • Chemia środowiska
  • Chemia organiczna
  • Chemia fizyczna
  • Dydaktyka chemii
  • Praktyki zawodowe

Warunki uzyskania świadectwa

  • Obecność na zajęciach
  • Uzyskanie zaliczeń i zdanie wymaganych egzaminów
Rekrutacja on-line dostępna od 05.06 do 22.09.20223 r. na platformie https://usosirk.amu.edu.pl/pl/offer/PODYPL2023/programme/NP-CHN/
W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów studia podyplomowe nie zostaną uruchomione.

W sprawach Studiów Podyplomowych Chemia dla Nauczycieli prosimy o kontakt z:

Kierownik Studiów:  Prof. UAM dr hab. Romualda Bregier-Jarzębowska
tel. +48 (61) 829 1707
e-mail: bregier@amu.edu.pl

dr Agnieszka Tolińska
e-mail: agatka@amu.edu.pl 

Anna Wojciechowska
tel. +48 (61) 829 1604
e-mail: a.wojciechowska@amu.edu.pl