Chemia dla Nauczycieli

Studia Podyplomowe Chemia dla Nauczycieli odbywają się na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od roku 1997. Studia do tej pory ukończyło ponad 1000 studentów.

W ramach programu studiów prowadzone są zajęcia, których celem jest podnoszenie kwalifikacji i uzyskanie możliwości uczenia drugiego przedmiotu w szkole podstawowej i liceum. Absolwent studiów jest uprawniony do nauczania chemii w szkole podstawowej (dla absolwentów studiów licencjackich), lub do pracy w szkole podstawowej i liceum w przypadku nauczycieli ze stopniem magistra.

Zajęcia w ilości ponad 425 godzin odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych i trwają zgodnie z wymogami Ministerstwa 3 semestry.

Całkowity koszt studiów wynosi 5400 PLN (płatne w ratach).

Uczestnicy studiów muszą posiadać dyplom ukończenia wyższej uczelni (tytuł magistra lub licencjata).

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadać wiedzę w zakresie szeroko rozumianych zagadnień chemii opartą na podstawach teoretycznych i praktycznych. Celem studiów jest rozwinięcie pozytywnej sylwetki nauczyciela, która umożliwi mu wyjaśnienie uczniowi podstawowych zagadnień przedmiotu, tak aby zrozumiał i polubił chemię. Nauczyciel rozwija kompetencję w zakresie technik nauczania i kierowania klasą szkolną, nabiera umiejętności wykorzystania doświadczeń chemicznych w nauczaniu przedmiotu.
Absolwent studiów podyplomowych uzyska najnowszą wiedzę i umiejętności jej wykorzystania z zakresu podstaw chemii, chemii nieorganicznej, chemii organicznej, chemii fizycznej i chemii środowiska, która jest niezbędna w nauczaniu chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Zapozna się również z technologiami informacyjnymi wspomagającymi nauczanie przedmiotu. W przekazie wiedzy będzie umiał przedstawić walory praktyczne chemii, akcentując problemy zagrożeń i ochrony środowiska. Niezależnie od wiedzy teoretycznej uzupełni swoje przygotowanie praktyczne z techniki pracy laboratoryjnej, co będzie niezbędne nie tylko dla organizacji zajęć doświadczalnych z chemii w szkole, ale także dla przygotowania uczniów do konkursów i olimpiad chemicznych.

Absolwent studiów podyplomowych uzyska doskonałe przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć z przedmiotu chemia poprzez realizację bloku dydaktycznego obejmującego zarówno wiedzę merytoryczną jak i praktyczną, a także poprzez zaliczenie bloku praktyk zawodowych odbywanych w szkole podstawowej jak i ponadpodstawowej.
Absolwent studiów podyplomowych uzyska uprawnienia do nauczania chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców Wydziału Chemii UAM.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

  • Podstawy chemii
  • Chemia nieorganiczna
  • Chemia analityczna
  • Chemia środowiska
  • Chemia organiczna
  • Chemia fizyczna
  • Dydaktyka chemii
  • Praktyki zawodowe

Warunki uzyskania świadectwa

  • Obecność na zajęciach
  • Uzyskanie zaliczeń i zdanie wymaganych egzaminów.

Osoby zainteresowane udziałem w studiach w roku akademickim 2022/2023 proszone są o wypełnienie podania i przesłanie go do 30 września 2022 r. na adres:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Studia Podyplomowe Chemia dla Nauczycieli
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8
61-614 Poznań

lub na adres mailowy a.wojciechowska@amu.edu.pl, bregier@amu.edu.pl

Pobierz podanie

W sprawach Studiów Podyplomowych Chemia dla Nauczycieli prosimy o kontakt z:

Kierownik Studiów:  Prof. UAM dr hab. Romualda Bregier-Jarzębowska
tel. +48 (61) 829 1707
e-mail: bregier@amu.edu.pl
Sekretarz: Anna Wojciechowska
tel. +48 (61) 829 1604
e-mail: a.wojciechowska@amu.edu.pl