Chemia aplikacyjna

Opis studiów

Chemia aplikacyjna jest kierunkiem studiów, którego podstawowym założeniem jest kształcenie studentów z zakresu chemii z nastawieniem na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Zadania te realizowane są poprzez rozwijanie umiejętności pracy studenta w laboratorium chemicznym, między innymi w ramach różnych projektów, także badawczych, czy praktyk studenckich.

Nazwa kierunku w pełni oddaje zakres materiału i wiedzy jaką będą mogli przyswoić studenci wybierający ten kierunek. Poza ogólną wiedzą chemiczną i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do samodzielnej pracy w laboratorium, szczególny nacisk położony jest na aspekty związane charakterem inżynieryjnym - także w jego specjalistycznej odmianie.

Atuty kierunku

Korzyścią przemawiającą za wyborem naszego kierunku jest nastawienie programu kształcenia na praktyczne wykorzystanie zdobywanej wiedzy z zakresu chemii. Dzięki odpowiednim formom prowadzenia zajęć, licznym pracowniom, zadaniom projektowym, fakultatywnym szkoleniom czy praktykom zawodowym przygotujesz się do rozpoczęcia swojej kariery poza uczelnianej. Uzyskanie kompetencji inżynierskich jest niewątpliwym atutem absolwenta na rynku pracy, a następnie w trakcie podjętej pracy zawodowej.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczne aspekty projektowania syntezy chemicznej,
 • Podstawy chemii materiałów,
 • Grafika inżynierska,
 • Komputerowa analiza danych,
 • Oprogramowanie wspomagające pracę chemika,
 • Pracownie projektowe,
 • Praktyki studenckie.

Kariera

Oprócz wiedzy z zakresu chemii posiądziesz umiejętność praktycznego jej wykorzystania. Będziesz pożądanym pracownikiem w branży chemicznej, coraz częściej kładącej nacisk na prace badawczo-rozwojowe. W związku z powyższym docelowym miejscem, w którym możesz znaleźć zatrudnienie jest przede wszystkim przemysł chemiczny i pokrewny wymagający umiejętności pracy w laboratorium chemicznym i rozwiązania problemów z zakresu prac inżynieryjnych.

Rekrutacja

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I: dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną.

dodatkowe informacje o przeliczaniu punktów

 1. Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego nowożytnego przelicza się na wynik z poziomu rozszerzonego nowej matury z mnożnikiem 4/3 (jednak nie więcej niż 100% pkt)
 2. Absolwentom szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), dla których stosuje się tryb I postępowania kwalifikacyjnego, wyniki egzaminu maturalnego przelicza się na procenty nowej matury zgodnie z zasadami podanymi w tabelach poniżej:

Tryb II: dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości).

Kandydatom ze starą maturą oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z zasadą:

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Biologiczna - finalista
 • Olimpiada Biologiczna - laureat
 • Olimpiada Chemiczna - finalista
 • Olimpiada Chemiczna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - finalista
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - finalista
 • Olimpiada Matematyczna - laureat
 • Olimpiada Statystyczna – laureat

W sprawach stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia prosimy o kontakt z:

mgr Izabelą Banaszyk-Sabok