Blok 3: Areopag chemii

Chcemy dać Państwu możliwość wysłuchania stanowiska i zapytania naukowców o zdanie w tematach „gorących”, aktualnych i ważnych dla każdego z nas, a które obrosły w przestrzeni publicznej w półprawdy, przekłamania, nieścisłości, uproszczenia czy zwykłe kłamstwa.
Forma debaty z udziałem naukowców o uznanym autorytecie i dorobku w poruszanej tematyce, doświadczonych dydaktyków i popularyzatorów pozwoli przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców oficjalne stanowisko nauki i rozwiać ewentualne wątpliwości. Spotkania będą miały charakter otwarty, będą także transmitowane on-line, a formuła czatu umożliwi słuchaczom zadanie pytań i zabranie głosu w dyskusji.

Planujemy 4 spotkania, poświęcone poniższym zagadnieniom:

  • niebezpieczeństwom i pułapkom pseudo-medycyny (medycyny alternatywnej) oraz roli medycyny opartej na dowodach;
  • problematykom transformacji energetycznej ze wszystkimi pułapkami i problemami, ślepymi ścieżkami
    i wybojami – bez upiększania i „pudrowania”, ale ze świadomością wagi i pilności tego wyzwania;
  • nanotechnologii, jej realnym szansom i płynącym z niej zagrożeniom, pustym obietnicom i medialnemu szumowi (czasem zasadnemu, a czasem nie);
  • problematyce chemii w życiu codziennym, przede wszystkim w żywności i kosmetykach – czy zasadna jest opozycja naturalne/sztuczne = zdrowe/szkodliwe, jak wyglądałby świat bez chemii i jakie są standardy w badaniach bezpieczeństwa produktów spożywczych i kosmetycznych.

Chcemy pokazać, że nauka nie ma nic do ukrycia, że może czasem błądzi, ale że jest jedyną wiarygodną drogą rozwoju i szansą dla człowieka i cywilizacji.

Facebook aaaa 00000Instagram aaaa