Blok 2: Chemiczna klasa mistrzowska

W ramach zajęć zaproponowanych w bloku „Chemiczna klasa mistrzowska” zrealizowane zostaną zajęcia dla uczniów zainteresowanych chemią, prezentujących wyższy stopień zaawansowania. Zajęcia umożliwią uczestnikom rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności z tematyki wykraczającej znacząco poza materiał szkolny.

Główną grupą odbiorców programu będą uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów przedmiotowych (z chemii oraz dziedzin pokrewnych). Zaplanowaliśmy zajęcia laboratoryjne, warsztaty i wykłady dotyczące różnych problemów konkursowo-olimpijskich (spektroskopia, chemia analityczna, krystalografia i in.). Część zajęć odbędzie się on-line, aby umożliwić udział szerszej grupie zainteresowanych.

Facebook aaaa 00000Instagram aaaa