Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Włodzimierz Czepa

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu uprzejmie informuje,

że w dniu 29 września 2023 roku o godz. 12:00 

w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Chemii UAM, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Włodzimierza Czepy

"Synthesis and functionalization of low-dimensional materials towards high-performance supercapacitors"

Promotor: Prof. wiz. dr hab. inż. Artur Ciesielski

Recenzenci:

Prof. dr hab. Ewa Mijowska, ZUT w Szczecinie
Prof. PW dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, Politechnika Warszawska
Prof. PP dr hab. inż. Filip Ciesielczyk, Politechnika Poznańska

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM, ul. Ratajczaka 38, natomiast z recenzjami i streszczeniem rozprawy pod adresem: https://chemia.amu.edu.pl/nauka-i-badania/recenzje-dysertacji-naukowych/recenzje-doktoratow

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
zaproszenie-na-obrone-W.Czepy-1.pdf 8.09.2023 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF zaproszenie-na-obrone-W.Czepy-1.pdf(66.2 KB)