Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Monika Szukowska

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu uprzejmie informuje,

że w dniu 8 lipca 2024 roku o godz. 12:00 

w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Chemii UAM, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Moniki Szukowskiej

"Bioinspirowane materiały katecholowe - synteza, struktura i zastosowanie w nanomedycynie"

Promotor: Prof. UAM dr hab. Radosław Mrówczyński

Recenzenci:

prof. dr hab. Tomasz Ciach, Politechnika Warszawska
Dr hab. Marta Ziegler- Borowska, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. PP dr hab. inż. Jakub Zdarta, Politechnika Poznańska

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM, ul. Ratajczaka 38, natomiast z recenzjami i streszczeniem rozprawy pod adresem: https://chemia.amu.edu.pl/nauka-i-badania/recenzje-dysertacji-naukowych/recenzje-doktoratow

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Szukowska_zawiadomienie_.pdf 28.05.2024 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF Szukowska_zawiadomienie_.pdf(61.0 KB)