Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Monika Papsdorf

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu uprzejmie informuje,

że w dniu 22 marca 2024 roku o godz. 13:00 

w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Chemii UAM, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Moniki Papsdorf

"Ion carriers based on lasalocid acid derivatives"

Promotor: Prof. UAM dr hab. Radosław Pankiewicz

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jacek Lipok, Uniwersytet Opolski
Dr hab. Małgorzata Osińska, Politechnika Poznańska
Prof. ZUT dr hab. inż. Zbigniew Rozwadowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM, ul. Ratajczaka 38, natomiast z recenzjami i streszczeniem rozprawy pod adresem: https://chemia.amu.edu.pl/nauka-i-badania/recenzje-dysertacji-naukowych/recenzje-doktoratow

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Papsdorf-Monika_zawiadomienie-o-terminie-obrony.pdf 27.02.2024 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF Papsdorf-Monika_zawiadomienie-o-terminie-obrony.pdf(61.8 KB)