Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Mikołaj Zgorzelak

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu uprzejmie informuje,

że w dniu 5 września 2023 roku o godz. 12:00 

w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Chemii UAM, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Mikołaja Zgorzelaka

"Chiralne poliiminowe makrocykle zawierające fragment antracenu"

Promotor: Prof. dr hab. Marcin Kwit

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jerzy Lisowski, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, Uniwersytet Łódzki

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM, ul. Ratajczaka 38, natomiast z recenzjami i streszczeniem rozprawy pod adresem: https://chemia.amu.edu.pl/nauka-i-badania/recenzje-dysertacji-naukowych/recenzje-doktoratow

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
zawiadomienie-obrona-Mikolaj-Zgorzelak.pdf 31.07.2023 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF zawiadomienie-obrona-Mikolaj-Zgorzelak.pdf(54.9 KB)