Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Mateusz Nowicki

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu uprzejmie informuje,

że w dniu 27 czerwca 2023 roku o godz. 13:00 

w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Chemii UAM, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Mateusza Nowickiego

"Transition metal–free hydroelementation of C=C and C=O bonds with p-block elements – a quantum chemical mechanistic study"

Promotor: Prof. dr hab. Marcin Hoffmann

Recenzenci:

Prof. UG dr hab. Joanna Makowska, Uniwersytet Gdański
Prof. UWr dr hab. Łukasz John, Uniwersytet Wrocławski
Prof. IChF PAN dr hab. Adam Kubas, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM, ul. Ratajczaka 38, natomiast z recenzjami i streszczeniem rozprawy pod adresem: https://chemia.amu.edu.pl/nauka-i-badania/recenzje-dysertacji-naukowych/recenzje-doktoratow

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zawiadomienie o obronie 11.05.2023 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF Zawiadomienie o obronie(66.2 KB)