Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Mateusz Klarek

Dziekan Wydziału Chemii UAM w Poznaniu uprzejmie informuje,

że w dniu 6 grudnia 2023 roku o godz. 13:00 

w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Chemii UAM, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Mateusza Klarka

"Synteza i transformacje halogenowanych pochodnych estrów kwasów β-imino oraz β-aminofosfonowych"

Promotor: Prof. UAM dr hab. Magdalena Rapp

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Maria Milewska, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Łukasz Berlicki, Politechnika Wrocławska
Prof. UŁ dr hab. Bogna Rudolf, Uniwersytet Łódzki

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM, ul. Ratajczaka 38, natomiast z recenzjami i streszczeniem rozprawy pod adresem: https://chemia.amu.edu.pl/nauka-i-badania/recenzje-dysertacji-naukowych/recenzje-doktoratow

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Klarek-Mateusz_zawiadomienie-o-terminie-obrony.pdf 28.11.2023 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF Klarek-Mateusz_zawiadomienie-o-terminie-obrony.pdf(62.0 KB)