Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Martyna Szymańska

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu uprzejmie informuje,

że w dniu 16 czerwca 2023 roku o godz. 12:00 

w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Chemii UAM, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Martyny Szymańskiej

"Oddziaływania nowych układów supramolekularnych z biocząsteczkami"

Promotor: Prof. dr hab. Violetta Patroniak
Promotor pomocniczy: dr Marta Fik-Jaskółka

Recenzenci:

Prof. dr hab. Iwona Łakomska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Miłosz Pawlicki, Uniwersytet Jagielloński
Prof. UG dr hab. Agnieszka Chylewska, Uniwersytet Gdański

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM, ul. Ratajczaka 38, natomiast z recenzjami i streszczeniem rozprawy pod adresem: https://chemia.amu.edu.pl/nauka-i-badania/recenzje-dysertacji-naukowych/recenzje-doktoratow

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
zawiadomienie-o-obronie_M.Szymanska.pdf 17.05.2023 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF zawiadomienie-o-obronie_M.Szymanska.pdf(69.1 KB)