Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Małgorzata Olejarczyk

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu uprzejmie informuje,

że w dniu 14 kwietnia 2023 roku o godz. 13:00 

w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Małgorzaty Olejarczyk

"Opracowanie technologii kompleksowego zagospodarowania odpadów z produkcji i stosowania sody. Nowe materiały z wapna posodowego"

Promotor: Prof. UAM dr hab. Iwona Rykowska

Recenzenci:
Prof. dr hab. Kazimierz Szymański
Prof. PK dr hab. inż. Agnieszka Generowicz
dr hab. inż. Katarzyna Bielicka-Daszkiewicz

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM, ul. Ratajczaka 38, natomiast z recenzjami i streszczeniem rozprawy pod adresem: https://chemia.amu.edu.pl/nauka-i-badania/recenzje-dysertacji-naukowych/recenzje-doktoratow

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zawiadomienie o obronie - M. Olejarczyk 7.03.2023 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF Zawiadomienie o obronie - M. Olejarczyk(63.1 KB)