Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Małgorzata Bołt

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu uprzejmie informuje,

że w dniu 7 marca 2024 roku o godz. 12:00 

w sali 3.65 Wydziału Chemii UAM, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Małgorzaty Bołt

"Nowe prekursory NHC ligandów karbenowych – synteza i zastosowanie w katalizie homogenicznej."

Promotor: Prof. UAM dr hab. Patrycja Żak

Recenzenci:

Prof. dr hab. Inż. Łukasz Albrecht - Politechnika Łódzka
Prof. UWr dr hab. Łukasz John - Uniwersytet Wrocławski
Prof. IChO PAN dr hab. Wojciech Chaładaj - Instytut Chemii Organicznej PAN

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM, ul. Ratajczaka 38, natomiast z recenzjami i streszczeniem rozprawy pod adresem: https://chemia.amu.edu.pl/nauka-i-badania/recenzje-dysertacji-naukowych/recenzje-doktoratow

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Bołt_zawiadomienie o terminie obrony.pdf 31.01.2024 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF Bołt_zawiadomienie o terminie obrony.pdf(61.3 KB)