Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. Iwona Lasocka-Gomuła

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu uprzejmie informuje,

że w dniu 15 marca 2024 roku o godz. 12:30 

w sali Posiedzeń Rady Wydziału Chemii UAM, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Iwony Lasockiej-Gomuły

"Ograniczenie zmian jakości wody w rozproszonym systemie dystrybucji miasta Poznania"

Promotor: Prof. UAM dr hab. Joanna Świetlik

Recenzenci:

Prof. PW dr hab. inż. Małgorzata Wolska, Politechnika Wrocławska
Prof. PK dr hab. inż. Stanisław Rybicki, Politechnika Krakowska
Prof. PP dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski, Politechnika Poznańska

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM, ul. Ratajczaka 38, natomiast z recenzjami i streszczeniem rozprawy pod adresem: https://chemia.amu.edu.pl/nauka-i-badania/recenzje-dysertacji-naukowych/recenzje-doktoratow

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Lasocka-Gomuła Iwona_zawiadomienie o terminie obrony.pdf 16.02.2024 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF Lasocka-Gomuła Iwona_zawiadomienie o terminie obrony.pdf(61.1 KB)