Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. Ewelina Musielak

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu uprzejmie informuje,

że w dniu 14 kwietnia 2023 roku o godz. 11:00 

w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Eweliny Musielak

"Nanostrukturalne materiały oparte na krzemionce oraz materiałach typu lipidowego jako nośniki substancji czynnej"

Promotor: Prof. dr hab. Izabela Nowak
Promotor pomocniczy: Prof. UAM dr hab. Agnieszka Feliczak-Guzik

Recenzenci:
Prof. PP dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski
Prof. UMK dr hab. Myroslav Sprynskyy
dr hab. inż. Karolina Jaroszewska

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM, ul. Ratajczaka 38, natomiast z recenzjami i streszczeniem rozprawy pod adresem: https://chemia.amu.edu.pl/nauka-i-badania/recenzje-dysertacji-naukowych/recenzje-doktoratow

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zawiadomienie o obronie - E. Musielak 7.03.2023 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF Zawiadomienie o obronie - E. Musielak(66.0 KB)