Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Hanna Stachowiak-Dłużyńska

Dziekan Wydziału Chemii UAM w Poznaniu uprzejmie informuje,

że w dniu 8 grudnia 2023 roku o godz. 11:00 

w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Chemii UAM, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Hanny Stachowiak-Dłużyńskiej

"Aktywność katalityczna pincerowych kompleksów kobaltu(II) z ligandami typu PNP w reakcjach sililowania alkinów i związków karbonylowych"

Promotor: Prof. dr hab. Grzegorz Hreczycho

Recenzenci:

Prof. PG dr hab. inż. Rafał Grubba, Politechnika Gdańska
Prof. PP dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski, Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. inż. Beata Michalkiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM, ul. Ratajczaka 38, natomiast z recenzjami i streszczeniem rozprawy pod adresem: https://chemia.amu.edu.pl/nauka-i-badania/recenzje-dysertacji-naukowych/recenzje-doktoratow

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Stachowiak-Dluzynska-Hanna_zawiadomienie-o-terminie-obrony.pdf 28.11.2023 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF Stachowiak-Dluzynska-Hanna_zawiadomienie-o-terminie-obrony.pdf(62.6 KB)