Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Emilia Alwin-Goździk

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu uprzejmie informuje,

że w dniu 5 kwietnia 2023 roku o godz. 11:00 

w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Emilii Alwin-Goździk

"Wpływ warunków syntezy i modyfikacji metalami na strukturę i właściwości fotokatalityczne grafitopodobnego azotku węgla"

Promotor: Prof. UAM dr hab. Mariusz Pietrowski

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz
Prof. PP dr hab. Maciej Galiński
Prof. PW dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM, ul. Ratajczaka 38, natomiast z recenzjami i streszczeniem rozprawy pod adresem: https://chemia.amu.edu.pl/nauka-i-badania/recenzje-dysertacji-naukowych/recenzje-doktoratow

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zawiadomienie o obronie - E. Alwin-Goździk 7.03.2023 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF Zawiadomienie o obronie - E. Alwin-Goździk(61.8 KB)