Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Elwira Koko

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu uprzejmie informuje,

że w dniu 1 marca 2024 roku o godz. 11:00 

w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Chemii UAM, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Elwiry Koko

"Badanie pierwiastków toksycznych i fizjologicznych w ziołach. Procedury analityczne, zależności, analiza specjacyjna ołowiu i kadmu."

Promotor: Prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz
Promotor pomocniczy: Dr hab. Adam Sajnóg

Recenzenci:

Prof. dr hab. n. med i n. o zdr. Joanna Suliburska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska-Jóźwik, Politechnika Łódzka
Prof. PP dr hab. inż. Mariusz slachciński, Politechnika Poznańska

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM, ul. Ratajczaka 38, natomiast z recenzjami i streszczeniem rozprawy pod adresem: https://chemia.amu.edu.pl/nauka-i-badania/recenzje-dysertacji-naukowych/recenzje-doktoratow

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Koko-Elwira_zawiadomienie-o-terminie-obrony2.pdf 14.02.2024 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF Koko-Elwira_zawiadomienie-o-terminie-obrony2.pdf(66.8 KB)