Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Anna Spyszkiewicz

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu uprzejmie informuje,

że w dniu 28 lutego 2024 roku o godz. 12:00 

w sali Posiedzeń Rady Wydziału Chemii UAM, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anny Spyszkiewicz

"Dokładne wyznaczanie własności atomu helu i cząsteczki wodoru z wykorzystaniem funkcji jawnie skorelowanych"

Promotor: Prof. UAM dr hab. Mariusz Puchalski

Recenzenci:

Prof. dr hab. Robert Wieczorek, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. inż. Piotr Paneth, Politechnika Łódzka
Prof. IChF dr hab. Adam Kubas, Instytut Chemii Fizycznej PAN

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM, ul. Ratajczaka 38, natomiast z recenzjami i streszczeniem rozprawy pod adresem: https://chemia.amu.edu.pl/nauka-i-badania/recenzje-dysertacji-naukowych/recenzje-doktoratow

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Spyszkiewicz-Anna_zawiadomienie-o-terminie-obrony.pdf 8.02.2024 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF Spyszkiewicz-Anna_zawiadomienie-o-terminie-obrony.pdf(65.1 KB)