Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Aleksandra Półrolniczak

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu uprzejmie informuje,

że w dniu 7 marca 2024 roku o godz. 10:00 

w sali 3.65 Wydziału Chemii UAM, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Aleksandry Półrolniczak

"Conformational transformations induced by temperature and pressure in molecular crystals and coordination polymers"

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Katrusiak

Recenzenci:

Prof. UJ dr hab. Dawid Pinkowicz, Uniwersytet Jagielloński
Prof. INTiBS dr hab. Anna Gągor, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
Dr hab. Dominik Kurzydłowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM, ul. Ratajczaka 38, natomiast z recenzjami i streszczeniem rozprawy pod adresem: https://chemia.amu.edu.pl/nauka-i-badania/recenzje-dysertacji-naukowych/recenzje-doktoratow

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Półrolniczak Aleksandra_zawiadomienie o terminie obrony.pdf 14.02.2024 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF Półrolniczak Aleksandra_zawiadomienie o terminie obrony.pdf(66.3 KB)