Data publikacji w serwisie:

Profesorowie z Wydziału promotorami chińskich studentów

Sześciu naukowców z naszego Wydziału otrzymało status promotorów pomocniczych na chińskich uczelniach. W drodze konkursu specjalny certyfikat otrzymali chemicy: prof. Tomasz Pędziński, prof. Maciej Trejda, prof. Marcin Frankowski, prof. Marcin Kwit, prof. Piotr Pawluć oraz prof. Marek Sikorski. Każdy promotor pomocniczy otrzyma status profesora wizytującego na chińskim uniwersytecie.

Więcej o współpracy z uczelnią partnerską Northwest Normal University w artykule Biura Prasowego UAM.

fot. Zuzanna Kaczmarek