Wsparcie psychologiczne na UAM

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza dostępne są dwie formy wsparcie psychologicznego dla studentów, doktorantów oraz pracowników UAM:

 • Psychologiczny Konsultant ds. trudności w procesie studiowania, który wspiera studentów w efektywnym uczeniu się i studiowaniu, a także pracowników w efektywnej pracy ze studentami.
 • Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego, która oferuje szeroko pojętą pomoc psychologiczną.

Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania

Psychologiczni konsultanci ds. trudności w procesie studiowania zapraszają studentów i doktorantów naszej uczelni, którzy doświadczają trudności w studiowaniu i chcieliby uzyskać wsparcie nakierowane na:
 • efektywne uczenie się i studiowanie,
 • nadrabianie ew. zaległości w studiach,
 • pokonywanie barier w studiowaniu wynikających z trudności natury poznawczej lub emocjonalno-motywacyjnej,
 • radzenie sobie ze stresem, m.in. w sytuacjach egzaminacyjnych,
 • skuteczne zarządzanie własnym czasem,
 • efektywne przygotowywanie pracy licencjackiej lub magisterskiej,
 • budowanie motywacji do studiowania,
 • rozwijanie kompetencji społecznych,
 • podejmowanie i realizowanie ambitnych wyzwań życiowych.

Psychologiczni Konsultanci ds. trudności w procesie studiowania:
 • mgr Szymon Hejmanowski e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl tel. 730 591 791
  ul. Grunwaldzka 6 Pok. 113,
  60-780 Poznań
 • dr Julita Wojciechowska e-mail: julita.wojciechowska@amu.edu.pl
  konsultacje za pośrednictwem MS Teams

Zachęcamy do kontaktu i ustalenia dogodnego terminu spotkania.

Zobacz więcej informacji o Psychologicznym Konsultancie

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego dla studentów UAM

Poradnia oferuje krótko- i średnioterminową pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Skorzystać z tej pomocy mogą osoby, które przeżywają trudności w radzeniu sobie w różnych obszarach funkcjonowania, m. in.:
 • trudności w relacjach z innymi,
 • trudności w zakresie rozumienia, przeżywania i wyrażania emocji,
 • trudności w zakresie adaptacji do środowiska uczelnianego, odnalezienia się w grupie,
 • trudności związane z objawami wyrażającymi się w zachowaniu, a także w zakresie przeżywanych lęków i obaw,
 • trudności związane z wyznaczaniem sobie celów oraz radzeniu sobie w sytuacjach nowych
Konsultacja w Poradni jest bezpłatna, wymaga jednak wcześniejszego umówienia się na wizytę. Poradnia nie prowadzi interwencji kryzysowej.
Na konsultację można umówić się telefonicznie od poniedziałku do piątku, pod numerem 61 829 24 94 lub 539 026 422
, zgodnie z godzinami dyżuru:
 • poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9:00 – 12:30
 • środy w godz. 10:30 – 14:30

Godziny dyżurów mogą się zmieniać w przypadku prowadzenia dodatkowych zajęć, aktualne godziny przyjmowania zapisów do Poradni znajdują się na stronie https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego

Znajdziecie tam Państwo również aktualne informacje dotyczące oferty i funkcjonowania Poradni.

Prowadzone są również konsultacje w języku angielskim oraz ukraińskim i rosyjskim, szczegóły znajdziecie Państwo na stronach:

https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego/SitePages/Psychological-services-in-English.aspx

https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego/SitePages/Психологічна-допомога-українською-та-російською-мовами-Психологическая-помощь-на-русском-и-украинском-языка.aspx

Zespół Poradni prowadzi także warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe, aktualne informacje znajdują się na stronie:      https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego/SitePages/Warsztaty.aspx

Uwaga! Prosimy pamiętać, że Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego nie działa w sposób interwencyjny.

W sytuacjach nagłych, potrzeby szybkiego wsparcia lub trudnych, kryzysowych sytuacji związanych ze stanem psychicznym funkcjonują instytucje i różne rodzaje pomocy, z których można wówczas skorzystać. Na stronie Poradni RiWP, w zakładce „Ośrodki interwencyjne” możecie znaleźć Państwo informacje i kontakt do takich miejsc.

https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego/SitePages/Pomoc-interwencyjna.aspx


Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego
Dom Studencki „Hanka"
Al. Niepodległości 26, pok. 13, 14, 15 i 16
61-714 Poznań
e-mail: poradniariwp@amu.edu.pl
https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego