Data publikacji w serwisie:

Wymiana bilateralna - Appalachian State University

Ogłaszamy nabór na wymianę studencką do naszej uczelni partnerskiej w USA - Appalachian State University www.appstate.edu!

Termin wymiany: semestr zimowy 2021 (sierpień-grudzień)
Liczba miejsc: 4
Kto może aplikować: studenci studiów stacjonarnych; konieczny status studenta UAM w trakcie wymiany
Termin aplikowania w UAM: 8 lutego 2021 r. (uwaga, nie ma technicznej możliwości przedłużenia tego terminu)
Forma aplikowania: przesłanie wymaganych dokumentów na marta.dajczak@amu.edu.pl

Wymagane dokumenty:
1) wypełnione zgłoszenie na wyjazd, zawierające list motywacyjny o objętości maksymalnie 1000 znaków polskich (strona 1 załącznika; proszę nie przekraczać wymaganej objętości tekstu);
2) wypełniony i podpisany Learning Agreement (strona 2 załącznika);
3) certyfikat językowy (lub inny urzędowy dokument) potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Dokumenty proszę przesłać na podany wyżej email w postaci skanów. Jeśli potrzebne będą oryginały, zwrócimy się do Państwa - proszę mieć je skompletowane, aby móc je dostarczyć na wezwanie.

Kandydatem na wyjazd jest osoba, która spełnia warunki formalne i złożyła w określonym terminie wszystkie wymagane dokumenty.

Komisja rozpatrzy wnioski kandydatów zgodnie z określoną procedurą i ustali listę rankingową. Wszyscy kandydaci otrzymają wiadomość email o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na wyjazd.

Nominacje osób zakwalifikowanych wyślemy do uczelni partnerskiej. Następnie osoba zakwalifikowana musi złożyć kompletną aplikację do uczelni partnerskiej w terminie i trybie określonym przez uczelnię partnerską.

Informacje ogólne dot. wymian bilateralnych wraz z wzorami dokumentów znajdziecie tutaj.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
wymiana_bilateralna-aplikacjakryteria.docx 24.01.2021 Maciej Skrzypek
DOCX
Pobierz DOCX wymiana_bilateralna-aplikacjakryteria.docx(21.6 KB)