Procedura - studia doktoranckie

logo UE plaga UE flaga PL

Informator dotyczący procedur nadawania stopnia doktora

Wzór wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów

Wzór formularza osobowego

Wykaz certyfikatów uprawniających do zwolnienia z egzaminu z nowożytnego języka obcego

Wzór wniosek o powołanie komisji celem przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego

Wzór prośby wydanie zaświadczenia potwierdzającego zrealizowanie programu studiów doktoranckich

Wzór oświadczenia o dyscyplinie, w której ma być nadany stopień doktora

Wzór opisu rozprawy doktorskiej na potrzeby repozytorium AMUR

Wzór oświadczenia o udzieleniu licencji i jej ograniczeniu

Procedura przygotowania pracy doktorskiej do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych

Wzór karty obiegowej

st. referent

Mgr Katarzyna Ziętarska