Międzynarodowe Studia Doktoranckie „ChemInter”

flaga EU plaga PL orzeł UAM

Informator dotyczący procedur nadawania stopnia doktora oraz kończenia udziału w projekcie pn. „ChemInter - wysokiej jakości międzynarodowy i interdyscyplinarny program studiów doktoranckich realizowany na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”

Wzór wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów.

Wzór formularza osobowego

Wykaz certyfikatów uprawniających do zwolnienia z egzaminu z nowożytnego języka obcego.

Wzór wniosek o powołanie komisji celem przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego

Wzór sprawozdania uczestnika projektu

Wzór prośby wydanie zaświadczenia potwierdzającego zrealizowanie programu studiów doktoranckich

Wzór opisu rozprawy doktorskiej na potrzeby repozytorium AMUR

Wzór oświadczenia o udzieleniu licencji i jej ograniczeniu

Wzór oświadczenia o dyscyplinie, w której ma być nadany stopień doktora

Procedura przygotowania pracy doktorskiej do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych

Wzór karty obiegowej

Wzór oświadczenia o statusie na rynku pracy po 4 tygodniach od zakończenia udziału w projekcie

Wzór oświadczenia o statusie na rynku pracy po 3 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie

st. referent

Mgr Katarzyna Ziętarska