Data wydarzenia:

Program BioLAB - spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne Programu BioLAB  z jego założycielem - prof. Zygmuntem Derewendą. Spotkanie odbędzie się 16 listopada o godzinie 9:30 w Collegium Chemicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, sala Rady Wydziału.

Planowana jest również seria webinarów, które poprowadzi koordynatorka programu wraz ze stypendyst(k)ami programu (informacja)

Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA studentom i studentkom studiów magisterskich oraz doktoranckich nauk biologiczno-chemicznych i medycznych:

  • University of Virginia, Charlottesville
  • University of Chicago, Chicago
  • University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas
  • Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City

Podczas stażu studenci i studentki prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, których wyniki często są publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Programu BioLAB: WERSJA PL - https://fulbright.edu.pl/biolab/, WERSJA EN - https://fulbright.edu.pl/biolab-program/.