Data wydarzenia:

Seminarium POL-OPENSCREEN

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na seminarium, które odbędzie się 22 listopada (wtorek) o godz. 12:00 w sali rady Wydziału, na którym prof. Zbigniew Leśnikowski przedstawi koncepcję, ideę i stan aktualny projektu Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych POL-OPENSCREEN. W załączeniu więcej informacji o projekcie i o Prelegencie.

Celem KBZCh jest gromadzenie związków chemicznych syntetyzowanych w krajowych ośrodkach akademickich i udostępnianie ich do badan skriningowych w celu poszukiwania nowych aktywności biologicznych. Utworzenie tej platformy ma ułatwić współpracę chemików i biologów w ramach „repurposing"  zwiazkow syntezowanych na potrzeby różnych projektów badawczych i tworzenie wartości dodanej bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony przekazujących chemików. Infrastruktura KBZCh powstała dzięki wsparciu finansowemu MEiN, projekt znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej i jest częścią europejskiego konsorcjum EU-OPENSCREEN.

Aby zgromadzić odpowiednia kolekcje związków konieczne jest utworzenie sieci laboratoriów i placówek akademickich współpracujących z KBZCh (docelowo chcemy zgromadzić ok. 10 tys. związków). Odbywa się to w ten sposób, że gdy znajdzie się mniejsza lub większa grupa zainteresowanych chemików podpisywana jest umowa między KBZCh i Wydziałem/Uczelnia na przekazywanie związków. Umowa zabezpiecza wszelkie prawa własności intelektualnej Przekazującego.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
2022-ZL-Biographical-sketch.pdf 18.11.2022 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF 2022-ZL-Biographical-sketch.pdf(49.0 KB)
Krajowa-Biblioteka-Zwiazkow-Chemicznych-UAM-22.11..2022.pdf 18.11.2022 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF Krajowa-Biblioteka-Zwiazkow-Chemicznych-UAM-22.11..2022.pdf(226.0 KB)