Prof. UAM dr hab.Piotr Nowicki

Pracownik samodzielny

Portale naukowe:

Kariera:

 • 2004: Mgr
 • 2008: Dr
 • 2017: Dr hab.
 • Członek Komisji Nauk Inżynieryjno-Technicznych O/PAN w Lublinie (od 2019 r.)
 • Członek Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców O/PAN  
  w Lublinie (od 2016 r.)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Węglowego (od 2009 r.)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 2005 r.)
 • Przewodniczący Sekcji Chemii i Technologii Węgla PTChem (2019-2021).
 • Otrzymywanie węgli aktywnych, biowęgli i sorbentów mineralno-węglowych z węgli kopalnych, biomasy oraz przemysłowych materiałów odpadowych (z wykorzystaniem ogrzewania konwencjonalnego i mikrofalowego)
 • Modyfikacja materiałów węglowych poprzez wprowadzenie azotowych i tlenowych grup funkcyjnych oraz obróbkę termochemiczną
 • Wykorzystanie materiałów węglowych jako adsorbentów w procesie usuwania zanieczyszczeń z fazy gazowej i ciekłej
 • Wykorzystanie materiałów węglowych w bateriach litowo-siarkowych oraz kondensatorach elektrochemicznych

Najważniejsze publikacje:

 1. K. Szewczuk-Karpisz, M. Wiśniewska, P. Nowicki, P. Oleszczuk, Influence of protein internal stability on its removal mechanism from aqueous solutions using eco-friendly horsetail herb-based engineered biochar, Chemical Engineering Journal – 2020, 388: 124156
 1. J. Kazmierczak-Razna, P. Nowicki, R. Pietrzak, Coniferous wood sawdust-based activated carbons as adsorbents obtained with the use of microwave radiation, Journal of Wood Chemistry and Technology – 2018, 38: 286-299
 1. A. Bazan-Woźniak, P. Nowicki, R. Pietrzak, The influence of activation procedure on the physicochemical and sorption properties of activated carbons prepared from pistachio nutshells for removal of NO2/H2S gases and dyes, Journal of Cleaner Production – 2017, 152: 211-222
 1. P. Półrolniczak, P. Nowicki, K. Wasiński, R. Pietrzak, M. Walkowiak, Biomass-derived hierarchical carbon as sulfur cathode stabilizing agent for lithium-sulfur batteries, Solid State Ionics – 2016, 297: 59-63
 1. J. Kazmierczak-Razna, B. Gralak-Podemska, P. Nowicki, R. Pietrzak, The use of microwave radiation for obtaining activated carbons from sawdust and their potential application in removal of NO2 and H2S, Chemical Engineering Journal – 2015, 269: 352-358
 1. P. Nowicki, P. Skibiszewska, R. Pietrzak, Hydrogen sulphide removal on carbonaceous adsorbents prepared from coffee industry waste materials,
 1. Chemical Engineering Journal – 2014, 248: 208-215
 1. P. Nowicki, M. Supłat, J. Przepiórski, R. Pietrzak, NO2 removal on adsorbents obtained by pyrolysis and physical activation of corrugated cardboard, Chemical Engineering Journal – 2012, 195 – 196, 7-14
 1. P. Nowicki, R. Pietrzak, Effect of ammoxidation of activated carbons obtained from sub-bituminous coal on their NO2 sorption capacity under dry conditions, Chemical Engineering Journal – 2011, 166: 1039-43
 1. R. Pietrzak, K. Jurewicz, P. Nowicki, K. Babeł, H. Wachowska, Nitrogen-enriched bituminous coal based active carbons as materials for supercapacitors, Fuel – 2010, 89: 3457-3467
 1. P. Nowicki, H. Wachowska, R. Pietrzak, Active carbons prepared by chemical activation of plum stones and their application in removal of NO2, Journal of Hazardous Materials – 2010, 181: 1088-1094
 1. P. Nowicki, R. Pietrzak, Carbonaceous adsorbents prepared by physical activation of pine sawdust and their application for removal of NO2 in dry and wet conditions, Bioresource Technology – 2010, 101: 5802-5807
 1. K. Jurewicz, R. Pietrzak, P. Nowicki, H. Wachowska, Capacitance behaviour of brown coal based active carbon modified through chemical reaction with urea, Electrochimica Acta – 2008, 53: 5469-5475