Prof. dr hab.Mieczysław Kozłowski

Kierownik Zakładu Technologii Chemicznej

Portale naukowe:

Kariera:

 • 1984: Mgr
 • 1991: Dr
 • 2004: Dr hab.
 • 2014: Prof.

Funkcje:

 • Kierownik Zakładu Technologii Chemicznej
 • Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy UAM
 • Wiceprzewodniczący Rektorskiej Komisji ds. BHP
 • Członek Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
 • Członek Rady Dziekańskiej
 • Członek PTChem
 • Członek Polskiego Towarzystwa Węglowego
 • otrzymywanie, modyfikacja i charakterystyka materiałów węglowych
 • materiały węglowe jako katalizatory
 • otrzymywanie wodoru na drodze katalitycznego rozkładu metanu
 • utleniające odwodornienie związków organicznych na katalizatorach węglowych
 • sprzężone reakcje uwodornienia/odwodornienia
 • synteza dodatków do paliw silnikowych
 1. A. Malaika, M. Heinrich, J. Gościanska, M. Kozłowski
  Synergistic effect of functional groups in carbonaceous spheres on the formation of fuel enhancers from glycerol Fuel 2020, 280, 118523.
 2. B. Krzyżyńska, A. Malaika, K. Ptaszyńska, A. Tolińska, P. Kirszensztejn, M. Kozłowski
  Modified activated carbons for esterification of acetic acid with ethanol Diamond & Related Materials 2020, 101, 107608.
 3. P. Rechnia-Gorący, A. Malaika, M. Kozłowski
  Effective conversion of rapeseed oil to biodiesel fuel in the presence of basic activated carbon catalysts Catal. Today 2020, 357, 102-112.
 4. A. Malaika, J. Gertig, P. Rechnia, A. Miklaszewska, M. Kozłowski
  Studies on the coupled reaction of ethylbenzene dehydrogenation/nitrobenzene hydrogenation using activated carbon supported metal catalysts
  Arabian Journal of Chemistry 2019, 12, 4947-4956.
 5. A. Malaika, M. Kozłowski
  Glycerol conversion towards valuable fuel blending compounds with the assistance of SO3H-functionalized carbon xerogels and spheres
  Fuel Process. Technol. 2019, 184, 19-26.
 6. J. Gaidukevič, J. Barkauskas, A. Malaika, P. Rechnia‐Gorący, A. Możdżyńska, V. Jasulaitienė, M. Kozłowski
  Modified graphene‐based materials as effective catalysts for transesterification of rapeseed oil to biodiesel fuel
  Chinese Journal of Catalysis 2018, 39, 1633-1645.
 7. A. Malaika, P. Rechnia-Gorący, M. Kot, M. Kozłowski
  Selective and efficient dimerization of isobutene over H3PO4/activated carbon catalysts
  Catal. Today 2018, 301, 266-273.
 8. P. Rechnia, A. Malaika, M. Kozłowski
  Synthesis of tert-amyl methyl ether (TAME) over modified activated carbon catalysts
  Fuel 2015, 154, 338-345.
 9. A. Malaika, P. Rechnia, B. Krzyżyńska, A. Tolińska, A. Kawałko, M. Kozłowski
  Simultaneous synthesis of styrene and aniline over activated carbon catalysts. Influence of the surface chemistry
  Appl. Catal. A: Gen. 2013, 452, 39-47.
 10. S. Krzyżyński, M. Kozłowski Activated carbons as catalysts for hydrogen production via methane decomposition
  Int. J. Hydrogen Energy 2008, 33, 6172-6177.