Prof. UAM dr hab.Błażej Gierczyk

Pracownik samodzielny

Portal naukowy:

Kariera:

 • 1998: stopień magistra
 • 2002: stopień doktora
 • 2014: stopień doktora habilitowanego
 • przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu Chemicznego dla Uczniów Szkół Średnich
 • koordynator specjalności Chemia Ogólna (DU)
 • chemia supramolekularna
 • chemia materiałów do zastosowań w fotowoltaice i optoelektronice
 • chemia polimerów funkcjonalnych
 • chemia analityczna
 • spektroskopia NMR
 • mykologia

Najważniejsze publikacje:

 1. A. Glinka, M. Gierszewski, B. Gierczyk, G. Burdziński, H. Michaels, M. Freitag, M. Ziółek; Interface Modification and Exceptionally Fast Regeneration in Copper Mediated Solar Cells Sensitized with Indoline Dyes; J. Phys. Chem. C, 2020, 124(5): 2895-2906. DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b11778
 1. E. Witkowska, B. Orwat, M.J. Oh, G. Wiosna-Sałyga, I. Głowacki, I. Kownacki, K. Jankowska, M. Kubicki, B. Gierczyk, M. Dutkiewicz, I. Grzelak, M. Hoffmann, J. Nawrocik, G. Krajewski, J. Ulanski, P. Ledwon, M. Łapkowski; Effect of β-Ketoiminato Ancillary Ligand Modification on Emissive Properties of New Iridium Complexes; Inorg. Chem., 2019, 58(22): 15671-15686. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.9b02785
 1. M. Cegłowski, B. Gierczyk, M. Frankowski, Ł. Popenda, A new low-cost polymeric adsorbents with polyamine chelating groups for efficient removal of heavy metal ions from water solutions; React. Funct. Polym., 2018, 131: 64-74. DOI: 10.1016/j.reactfunctpolym.2018.07.006
 1. E. Witkowska, G. Wiosna-Salyga, I. Głowacki, B. Orwat, M.J. Oh, I. Kownacki, M. Kubicki, B. Gierczyk, M. Dutkiewicz, P. Cieszko, B. Łuszczynska, J. Ulanski, I. Grzelak, M. Hoffmann, P. Ledwon, M. Łapkowski; Effect of fluorine substitution of the β-ketoiminate ancillary ligand on photophysical properties and electroluminescence ability of new iridium(III) complexes; J. Mater. Chem. C; 2018, 6(32): 8688-8708. DOI: 10.1039/C8TC02890G
 1. M. Zalas, B. Gierczyk, A. Bossi, P.R. Mussini, M. Kleine, R. Pankiewicz, M. Makowska-Janusik, Ł. Popenda, W. Stampor; The influence of anchoring group position in ruthenium dye molecule on performance of dye-sensitized solar cells; Dyes and Pigments, 2018, 150: 335-346. DOI: 10.1016/j.dyepig.2017.12.029
 1. B. Gierczyk, P. Rodriguez-Flakus, M. Pietras, M. Gryc, W. Czerniawski, M. Piątek; Coprinopsis rugosomagnispora: a distinct new coprinoid species from Poland (Central Europe); Plant Sys. Evol., 2017, 303: 915-925. DOI: 10.1007/s00606-017-1418-7
 1. J. Sobuś, B. Gierczyk, G. Burdziński, M. Jancelewicz, E. Polanski, A. Hagfeldt, M. Ziółek; Factors Affecting the Performance of Champion Silyl‐Anchor Carbazole Dye Revealed in the Femtosecond to Second Studies of Complete ADEKA‐1 Sensitized Solar Cells; Chem. Eur. J., 2016, 22(44): 15807-15818. DOI: 10.1002/chem.201603059
 1. M. Smoluch, B. Gierczyk, E. Reszke, M. Babij, T. Gotszalk, G. Schroeder, J. Silberring; FAPA mass spectrometry of designer drugs; Talanta, 2016, 146: 29-33. DOI: 10.1016/j.talanta.2015.07.094
 1. B. Gierczyk, M. Cegłowski, M. Zalas; New Gel-Like Polymers as Selective Weak-Base Anion Exchangers; PLOS One, 2015, 10(5): e0122891. DOI: 10.1371/journal.pone.0122891
 1. M. Cegłowski, B. Gierczyk, G. Schroeder; Poly(methyl vinyl ether‐alt‐maleic anhydride) functionalized with 3‐aminophenylboronic acid: A new boronic acid polymer for sensing diols in neutral water; J. App. Polym. Sci., 2014, 131(18): 40778. DOI: 10.1002/app.40778
 1. B. Gierczyk, R. Pankiewicz; Supramolecular complexes of podand ligands with xenon; Cent. Eur. J. Chem., 2014, 12(5): 624-634. DOI: 10.2478/s11532-014-0525-3
 1. M. Petryk, A. Troć, B. Gierczyk, W. Danikiewicz, M. Kwit; Dynamic Formation of Noncovalent Calixsalen Aggregates; Chem. Eur. J., 2015, 21(29): 10318-10321. DOI: 10.1002/chem.201500945