Prof. UAM dr hab.Beata Jasiewicz

Pracownik samodzielny

Portale naukowe:

Kariera:

 • 1990: magister chemii
 • 1998: doktor nauk chemicznych
 • 2009: doktor habilitowany nauk chemicznych
 • 2011: profesor UAM

Funkcje:

 • Członek Rady Naukowej dyscypliny Nauki Chemiczne
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • Opiekun kierunku Chemia II stopnia na Wydziale Chemii UAM, specjalność Chemia Sądowa
 • Członek Zespołu Analityki Sądowej i Toksykologicznej w ramach Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk

Prowadzona tematyka badawcza dotyczy syntezy, analizy spektroskopowej i poznania aktywności biologicznej wybranych grup alkaloidów. Obecnie prowadzone badania koncentrują się na wykorzystaniu alkaloidów indolowych i purynowych jako związków wiodących w poszukiwaniu nowych antyoksydantów o potencjalnym wykorzystaniu w walce ze stresem oksydacyjnym wskazywanym jako główny czynnik w patogenezie licznych chorób cywilizacyjnych. Właściwości antyoksydacyjne i cytoprotekcyjne nowych pochodnych analizowane są przy wykorzystaniu standardowych testów chemicznych oraz systemu komórkowego in vitro z wykorzystaniem erytrocytów ludzkich jako komórek modelowych w badaniach aktywności biologicznej związków. Badania na erytrocytach ludzkich prowadzone są przy współpracy z Wydziałem Biologii UAM.

 1. R. Wawrzyniak, B. Jasiewicz, Straightforward and rapid determination of acrylamide in coffee beans by means of HS-SPME/GC-MS. Food Chemistry 301 (2019) 125264
 2. R. Wawrzyniak, W. Wasiak, B. Jasiewicz, A. Bączkiewicz, K. Buczkowska, Chemical Fingerprinting of Cryptic Species and Genetic Lineages of Aneura pinguis (L.) Dumort. (Marchantiophyta, Metzgeriidae). Molecules 26 (2021) 1180
 3. B. Jasiewicz, W. Kozanecka‑Okupnik, M. Przygodzki, B. Warżajtis, U. Rychlewska, T. Pospieszny, L. Mrówczyńska, Synthesis, antioxidant and cytoprotective activity evaluation of C‑3 substituted indole derivatives. Scientific reports 11 (2021) 15425
 4. W. Kozanecka-Okupnik, A. Sierakowska, N. Berdzik, I. Kowalczyk, L. Mrówczyńska, B.Jasiewicz, New triazole-bearing gramie derivatives–synthesis, structural analysis and protective effect against oxidative haemolysis. Natural Product Research 36 (2022) 3413
 5. D. Nowak, K. Babijczuk, L.O.I. Jaya, R.A. Bachorz, L. Mrówczyńska, B. Jasiewicz, M. Hoffmann, Artificial Intelligence in Decrypting Cytoprotective Activity under Oxidative Stress from Molecular Structure. Int. J. Mol. Sci. 24 (2023) 11349
 6. R.Wawrzyniak, M. Guzowska, W. Wasiak, B. Jasiewicz, A. Bączkiewicz, K. Buczkowska, Seasonal Variability of Volatile Components in Calypogeia integristipula. Molecules 28 (2023) 7276
 7. B.  Jasiewicz, K. Babijczuk, B. Warżajtis, U. Rychlewska, J. Starzyk, G. Cofta, L. Mrówczyńska, Indole Derivatives Bearing Imidazole, Benzothiazole-2-Thione or Benzoxazole-2-Thione Moieties — Synthesis, Structure and Evaluation of Their Cytoprotective, Antioxidant, Antibacterial and Fungicidal Activities. Molecules 28 (2023) 708
 8. K. Babijczuk, B. Warżajtis, J. Starzyk, L. Mrówczyńska, B. Jasiewicz, U. Rychlewska, Synthesis, Structure and Biological Activity of Indole–Imidazole Complexes with ZnCl2: Can Coordination Enhance the Functionality of Bioactive Ligands? Molecules 28 (2023) 4132
 9. A. Sierakowska, B. Jasiewicz, Ł. Piosik, L. Mrówczyńska, New C8‑substituted caffeine derivatives as promising antioxidants and cytoprotective agents in human erythrocytes Scientific Reports 13 (2023) 1785
 10. N. Berdzik, B. Jasiewicz, K. Ostrowski, A. Sierakowska, M. Szlaużys, D. Nowak, L. Mrówczyńska, Novel gramine-based bioconjugates obtained by click chemistry as cytoprotective compounds and potent antibacterial and antifungal agents, Natural Product Research (2023): DOI: 10.1080/14786419.2023.2261139