Prof. UAM dr hab.Agnieszka Feliczak-Guzik

Pracownik samodzielny
 • 2002-2005 Studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyscyplina: chemia, specjalność synteza i analiza chemiczna
 • 2005-2007 Studia drugiego stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – specjalność chemia stosowana (26.06.2007 - obrona pracy magisterskiej – „Synteza materiałów mezoporowatych typu MSU - X z zastosowaniem niejonowych surfaktantów alkilopolioksyetylenowych”); promotor pracy: Prof. dr hab. Izabela Nowak
 • 2007-2008 Studia drugiego stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – specjalność chemia kosmetyczna (2.06.2008 - obrona pracy magisterskiej – „Utlenianie terpenów na materiałach mezoporowatych typu (Nb)MSU-X)”; promotor pracy: Prof. dr hab. Izabela Nowak
 • 2008-2011 Studia Doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1.06.2011 - obrona pracy doktorskiej– „Wykorzystanie mezoporowatych sit molekularnych w syntezie chemikaliów z odnawialnych źródeł”); promotor pracy: Prof. dr hab. Izabela Nowak
 • 2019 doktor habilitowany w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie nauk chemicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie rozprawy pt.” Nanomateriały modyfikowane chemicznie, ze szczególnym uwzględnieniem jonów metali Nb, Ru, Sn, Pd, Pt, do celów katalitycznych i farmaceutycznych”

Portale naukowe:

 • Projekty - Wydział Chemii - adiunkt
 • Zakład Chemii Stosowanej - profesor uczelni
 • Rada naukowa dyscypliny nauki chemiczne - członek
 • Studia II-stopnia, specjalność chemia kosmetyczna - opiekun
 • synteza, modyfikacja  i charakterystyka nowych materiałów porowatych, w szczególności zeolitów hierarchicznych
 • reakcje katalityczne/fotokatalityczne z zastosowaniem materiałów heterogenicznych
 1. A. Feliczak-Guzik, Hierarchical zeolites: Synthesis and catalytic properties, Microporous and Mesoporous Materials, 259, 2018, 33-45.
 1. A. Feliczak-Guzik, M. Sprynskyy, I. Nowak, M. Jaroniec, B. Buszewski, Application of novel hierarchical niobium containing zeolites for synthesis of alkyl lactate and lactic acid, Journal of Colloid and Interface Science 516, 2018, 379–383.
 1. A. Feliczak-Guzik, M. Sprynskyy, I. Nowak, B. Buszewski, Isomerization of dihydroxyacetone to lactic acid and alkyl lactates over hierarchical zeolites containing tin, Catalysts 8, 2018, 31-43.
 1. A.Wawrzyńczak, I. Nowak, A. Feliczak-Guzik, Toward exploiting the behavior of niobium-containing mesoporous silicates vs. polyoxometalates in catalysis, Frontiers in Chemistry, 6:560, 2018.
 1. A. Feliczak-Guzik, P. Szczyglewska, I. Nowak, The effect of metal (Nb, Ru, Pd, Pt) supported on SBA-16 on the hydrodeoxygenation reaction of phenol, Catalysis Today, 325, 2019, 61-67.
 1. A. Feliczak-Guzik, P. Szczyglewska, M. Jaroniec, I. Nowak, Ruthenium-containing SBA-12 catalysts for anisole hydrodeoxygenation,  Catalysis Today, 354, 2020, 67-76.
 1. P. Szczyglewska, A. Feliczak-Guzik, I. Nowak, A support effect on the hydrodeoxygenation reaction of anisole by ruthenium catalysts, Microporous and Mesoporous Materials, 293, 2020, 109771.