Szkoła Doktorska

starszy specjalista

Mgr inż. Agnieszka Kurzajak

prowadzenie spraw studentów studiów III stopnia • sprawy socjalno-bytowe doktorantów