Data publikacji w serwisie:

Znamy Laureatów konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT

Konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT skierowany był do studentów 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2020/2021 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2.

Wśród  43 projektów, które zostały zakwalifikowane do finansowania, znalazły się projekty studentów z naszego Wydziału:

  • Adrianna Drewniak
  • Michał Gliński
  • Piotr Konopka
  • Dominika Kółeczko
  • Sandra Pawlak

Uzyskanie dofinansowania umożliwia laureatom realizację ich pierwszych projektów badawczych. W ramach grantu będą mieli możliwość m.in. zakupu pomocy naukowych, udziału w seminariach i warsztatach, a także otrzymania wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy.

Serdecznie gratulujemy!