Data publikacji w serwisie:

Znamy Laureatów konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20

Dziś ogłoszona została lista Laureatów w konkursach OPUS 21 i PRELUDIUM 20 Narodowego Centrum Nauki. Ponad 900 grantów na badania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu otrzymają naukowcy z całej Polski w konkursach NCN. Ogromnie cieszy fakt, że w gronie tym znaleźli się Naukowcy z naszego Wydziału. Projekty, które zostały zakwalifikowane do finansowania oraz ich kierownicy to:
OPUS:
  • Prof. dr hab. Jacek Komasa "Nieadiabatyczna poprawka relatywistyczna w cząsteczkach dwuelektronowych"
  • Prof. dr hab. Adam Huczyński "Koniugaty celujące w mitochondria jako nowe środki przeciwnowotworowe"
  • Prof. UAM dr hab. Beata Dudziec "Zaawansowane materiały koordynacyjne projektowane w oparciu o funkcjonalne silseskwioksany"
PRELUDIUM:
  • mgr Natalia Skrzypczak "Heterocyklizacja rdzenia benzenoidowych ansamycyn jako użyteczna strategia projektowania leków przeciwnowotworowych"
  • mgr Mateusz Gołdyn "Zastosowanie promieniowania mikrofalowego do otrzymywania nowych kokryształów wybranych alkaloidów purynowych"
  • mgr Tomasz Chudziak "Nowa generacja czujników wilgotności opartych na sfunkcjonalizowanych materiałach grafenowych"
Gratulujemy i życzymy pomyślności w trakcie realizowanych badań!