Data publikacji w serwisie:

Znamy Laureatów III edycji konkursu Study@research

12 kwietnia br. na platformie MS Teams odbyło się spotkanie Laureatów III edycji konkursu Study@research (konkurs ID-UB nr 014, zad. 34), opiekunów naukowych zwycięskich projektów oraz członków Komisji Konkursowej, której przewodniczy Pani Prorektor prof. dr hab. Joanna Wójcik.

Konkurs odbywa się cyklicznie i adresowany jest do studentów I roku studiów drugiego stopnia oraz IV roku jednolitych studiów magisterskich. Jego celem jest wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów – indywidualnych lub zespołowych, realizowanych np. przez koła naukowe.

Wśród Laureatów znalazły się studentki i studenci z naszego Wydziału:

LaureatOpiekun naukowyTytuł projektu
   

Andżelika Antczak
Daria Wołosewicz

(projekt zespołowy)

dr Małgorzata Bartoszewicz
dr Grzegorz Krzyśko
Otwarte kursy iTunesU Wydziału Chemii UAM
w kształceniu formalnym i nieformalnym
Katarzyna Bogacz
Natalia Dobrzykowska

(projekt zespołowy)
prof. UAM dr hab.
Marcin Frankowski
Mechanizmy migracji pestycydów (w tym glifosatu)
oraz ich metabolitów w warunkach uprawy rzepaku
Sylwia Raczakprof. UAM dr hab.
Ireneusz Kownacki

Synteza materiałów opartych na rdzeniu
diimidoperylenowym (PDI) dedykowanych do
konstrukcji ogniw słonecznych typu
heterozłącze objętościowe (BHJ)

Szymon Sobczakprof. dr hab.
Artur Stefankiewicz

Wprowadzenie elektroprzewodnictwa
do dynamicznych sieci metalo-organicznych na
ligandach tiazolo[4,5-d] tiazolowych
z wykorzystaniem inżynierii  krystalicznej

Aleksandra Stojekprof. UAM dr hab.
Marcin Frankowski
Analiza specjacyjna różnych form azotu
w produktach mięsnych i ocena zagrożenia
dla zdrowia człowieka
Weronika Wachowiczprof. dr hab.
Artur Stefankiewicz
Synteza, analiza strukturalna i właściwości
katalityczne heterordzeniowych nanokapsuł metalosupramolekularnych

Więcej informacji o konkursie i laureatach z innych wydziałów na https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/spotkanie-z-laureatami-iii-edycji-konkursu-study@research

Serdecznie gratulujemy!