Data publikacji w serwisie:

Zmarła śp. Prof. Iwona Binkowska

Z żalem zawiadamiamy,

że 9 lipca 2021 r., po długiej walce z chorobą, zmarła śp. Prof. UAM dr hab. Iwona Binkowska.

Msza św. i pogrzeb odbędą się we wtorek, 13 lipca o godz. 13.00 w Kaplicy (ul. Cicha) przy cmentarzu parafialnym w Budzyniu k. Chodzieży.


Smutek i ogromny żal towarzyszą mi pisząc te słowa. W dniu 9 lipca odeszła Iwona Binkowska. Dobry, porządny, człowiek. Niepasujące do niej słowo „była” stało się tak bardzo realne, a jednocześnie tak nieoswojone. Iwonę zapamiętam z czasów studenckich jako pogodną, skromną i niezwykle sumienną osobę. Z czasów wspólnej pracy jako rzetelną, mądrą, wrażliwą i dobrą koleżankę, a dla swoich bliskich, odpowiedzialną, kochającą i kochaną mamę i żonę.

Profesor Iwona Binkowska ukończyła kierunek Chemia Środowiska na Wydziale Chemii, UAM w 1992 roku. W tym roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Uzdatniania Wody UAM, kierowanym przez prof. dr. hab. Jacka Nawrockiego. Wtedy też przystąpiła do studiów doktoranckich, które w 1997 roku sfinalizowała przygotowaniem i obroną rozprawy doktorskiej pt. „Warunki powstawania aldehydów – produktów ozonowania wody i ich analityka”, której promotorem był prof. Nawrocki. W latach 1998 – 2008 pracowała w Zakładzie Chemii Ogólnej Wydziału Chemii UAM, kierowanym przez prof. Arnolda Jarczewskiego, a od 2008 do 2014 w Pracowni Chemii Ogólnej, pod kierownictwem dr hab. Włodzimierza Gałęzowskiego. W tym czasie, współorganizowała coroczne konferencje pt. „Kinetyczne Metody Badania Mechanizmów Reakcji w Roztworach” pod patronatem Wydziału Chemii oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Współtworzyła też skrypt pt. „Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii organicznej dla studentów biologii” oraz materiały do zajęć laboratoryjnych pt. „Metody spektralne – materiały do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów chemii biologicznej”. W 2013 dołączyła do Pracowni Analizy Spektroskopowej Pierwiastków kierowanej przez prof. dr hab. Danutę Barałkiewicz.

W 2015 Iwona Binkowska została doktorem habilitowanym nauk chemicznych, a w 2019 roku profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przygotowana przez nią rozprawa habilitacyjna dotyczyła badań strukturalnych i spektroskopowych C-kwasów aktywowanych grupami sulfonowymi. W ostatnich latach Jej zainteresowaniami była chemia produktów naturalnych, w szczególności flawonoidów. Jest autorem licznych prac badawczych oraz publikacji konferencyjnych w tej dziedzinie. Była członkiem Rady Naukowej Dyscypliny Nauk Chemicznych (2020-2024) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Profesor Iwona Binkowska od wielu lat prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Chemii, Biologii i Fizyki z przedmiotów „Metody Spektralne” oraz „Fizykochemiczne Podstawy Życia”. Była bardzo lubianym, wysoko ocenianym przez studentów nauczycielem akademickim. Bardzo chętnie wybierano ją na promotora licznych prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Profesor Binkowska od lat, z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w promocji naszego Wydziału przygotowując zajęcia laboratoryjne dla przyszłych adeptów chemii w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki oraz Nocy Naukowców.

Iwona była bardzo lubiana i szanowana. Niewyobrażalnie trudno pogodzić się z tym, że to nasze ostatnie pożegnanie

Iwona, śpij w spokoju…

Opracowała: dr Iwona Nowak