Data publikacji w serwisie:

Zmarła śp. mgr Katarzyna Szubarga

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Mgr Katarzyny Szubargi

Odeszła od nas skromna, szlachetna Osoba o ogromnej życzliwości, oddana całym sercem swojej pracy w  Dziekanacie Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Przez ponad 34 lata służyła radą i niosła pomoc tym, którzy tego potrzebowali.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składają Dziekan wraz z całą społecznością Wydziału Chemii UAM

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 20 października 2023r. o godz. 9:30 na Cmentarzu Komunalnym Poznań-Junikowo