Data publikacji w serwisie:

Zmarła śp. dr Róża Antkowiak

Z żalem zawiadamiamy,

że dnia 5 października zmarła Pani dr Róża Antkowiak, wieloletni pracownik naukowy naszego Wydziału.

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek, 13 października o godz. 11.00 ​w kościele pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi na osiedlu Stare Żegrze 18. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się tego samego dnia, o godz. 13:10 na Cmentarzu Komunalnym Junikowo w Poznaniu.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają Dziekan wraz z całą społecznością Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Z wielkim smutkiem informujemy, że dnia 5 października odeszła od nas Pani dr Róża Antkowiak, wieloletni pracownik naukowy naszego Wydziału. Dr Róża Antkowiak (rodowe nazwisko Róża Wala) pracowała z nami od lat 60., była świadkiem przekształceń organizacyjnych i rozwoju Wydziału  (Sekcja Chemii Wydziału Mat-Fiz-Chem przeszła w Instytut Chemii, a następnie w Wydział Chemii UAM). Specjalnością Pani dr Antkowiak była chemia organiczna i spektroskopia związków organicznych. Należała do pierwszych osób na naszym terenie stosujących metody spektroskopowe w chemii organicznej (spektroskopię w podczerwieni, a wkrótce potem magnetyczny rezonans jądrowy). Aktywnie uczestniczyła w uruchomieniu pierwszego w Poznaniu spektrometru NMR (model 80 MHz Tesla), stała się gorącym zwolennikiem i popularyzatorem stosowania tej metody. To zamiłowanie do metod spektroskopowych towarzyszyło Jej do końca działalności naukowej.

Przede wszystkim jednak Pani Róża Antkowiak była chemikiem organikiem, zajmującym się syntezą i przekształceniami związków naturalnych, szczególnie terpenów. Wspólnie z mężem, prof. dr hab. Wiesławem Antkowiakiem, zbudowali grupę badawczą, która na tym polu zanotowała znaczące osiągnięcia naukowe. Pani Róża Antkowiak opiekowała się naukowo licznymi magistrantami, prowadziła warsztaty dla uczniów i studia podyplomowe dla nauczycieli. Jej wkład w popularyzację wiedzy chemicznej jest ogromny. W pracy była wzorem skrupulatności i dokładności oraz krytycznego i ostrożnego oceniania rezultatu eksperymentu – po prostu należała do „starej dobrej szkoły” chemii organicznej. Panią dr Różę Antkowiak  pasjonowała historia rozwoju chemii organicznej na Wydziale, brała udział w tworzeniu opracowanej przez prof. dr hab. Wiesława Antkowiaka szczegółowej biografii twórcy Zakładu Chemii Organicznej, Profesora Jerzego Suszki.

Róża Antkowiak pozostanie w naszej pamięci jako dobry naukowiec, znawca zagadnień uprawianej dziedziny i droga naszym sercom Koleżanka.

Prof. UAM dr hab. Jan Milecki