Data publikacji w serwisie:

Zmarł śp. Prof. Robert H. Grubbs

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Roberta H. Grubbsa - profesora chemii w California Institute of Technology, Laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 2005 roku, Doktora Honoris Causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor Robert Grubbs był jednym z najwybitniejszych chemików, autorytetem w dziedzinie chemii metaloorganicznej i katalizy. Jego najważniejsze osiągnięcia naukowe dotyczą badań reakcji metatezy olefin. Opracował i wykazał potencjał karbenowych kompleksów rutenu jako katalizatorów reakcji metatezy olefin. Reakcja umożliwia syntezę zarówno wysoko sfunkcjonalizowanych związków organicznych jak i syntezę polimerów o specjalnych właściwościach. Profesor Grubbs wywarł duży wpływ na rozwój badań naukowych na naszym Wydziale.
Gościł kilkukrotnie w Poznaniu m.in. jako wykładowca plenarny na 16 International Symposium of Olefin Metathesis w 2005 roku. Odejście Profesora tworzy głęboką lukę w świecie chemii metaloorganicznej i katalizy.