Data publikacji w serwisie:

Zmarł śp. prof. Jerzy Konarski

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 8 września 2021 roku zmarł prof. dr hab. Jerzy Konarski, emerytowany profesor Wydziału Chemii UAM w Poznaniu. Kilka miesięcy temu skończył 85 lat. Po doktoracie na UJ od roku 1968 związał się Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zainteresowania naukowe Profesora Jerzego Konarskiego to chemia teoretyczna i kwantowa. W szczególności był cenionym badaczem i ekspertem w zakresie spektroskopii teoretycznej. Był znakomitym wykładowcą, bardzo cenionym przez studentów. Swoim entuzjazmem potrafił zarażać młodych. Wychował kilka pokoleń młodych badaczy. Od roku 1978 do przejścia na emeryturę nieprzerwanie kierował Zakładem Chemii Teoretycznej na Wydziale Chemii UAM. Uczestniczył w pracach wielu komisji i gremiów zarówno wydziałowych, uczelnianych jak i ogólnopolskich. Był Prodziekanem Wydziału Chemii  (1981-1984), był Dziekanem Wydziału Chemii (1988-1990). Z wyboru był przez dwie kadencje Prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1998 -2003).

Za swoje dokonania był wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, które to wyróżnienie bardzo sobie cenił.

Ostatnie lata Profesora to walka z chorobą, wydawało się optymistycznie, że tę batalie wygrał, ale niestety…

Z odejściem Profesora Jerzego Konarskiego polska chemia poniosła wielką stratę.


Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 11 września o godz. 9:00 w kościele Objawienia Pańskiego w Poznaniu (ul. Miastkowska), pogrzeb odbędzie się o godz. 10:00 na cmentarzu w Skórzewie.