Data publikacji w serwisie:

Zgłaszanie tematów prac dyplomowych przez promotorów

Szanowni Państwo,

Od 15 grudnia w systemie APD można zgłaszać tematy prac magisterskich na rok akademicki 2022/2023. Zgłoszenia muszą uwzględniać kierunek i specjalność, na której mają być realizowane. Studenci będą mieli możliwość zapisywania się do potencjalnych promotorów od 10 stycznia. Przypominamy, że wszystkie tematy muszą być zgodne z kierunkiem i specjalnością studenta i muszą być zatwierdzone przez Radę Programową Kierunków.

Ostateczny termin zgłaszania prac w APD to 24 stycznia 2022r. Wnioski (kontrakt ze studentem) następnie będą procedowane przez Radę Programową. Tylko wnioski zaakceptowane przez Radę Programową będą mogły zostać wpisane do systemu USOS.

Instrukcja krok po kroku jak zgłaszać tematy do wyboru a następnie podpisywać "kontrakt" z wybranym studentem znajduje się w załączniku poniżej oraz jest zamieszczona na stronie naszego wydziału w zakładce dla pracownika --> dokumenty.

Przy zgłaszaniu i zapisach na realizację prac dyplomowych obowiązują zasady zawarte w zarządzeniu Dziekana Wydziału Chemii.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
13-KROKoW-DO-ZGlOSZENIA-TEMATU-PRACY-DYPLOMOWEJ-1.pdf 15.12.2021 Malwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF 13-KROKoW-DO-ZGlOSZENIA-TEMATU-PRACY-DYPLOMOWEJ-1.pdf(532.7 KB)