Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie do udziału w projekcie Erasmus+ KA171 2023

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie Erasmus+ KA171 2023. W ramach tego działania można aplikować o granty na mobilności studenckie/doktoranckie (min. 2 miesiące) oraz kadrowe i administracyjne (na okres 7 dni) z państwami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem (pozaeuropejskie państwa partnerskie).

Jeśli współpracują Państwo lub chcieliby zainicjować taką współpracę z ośrodkami naukowymi z państw pozaeuropejskich, bardzo proszę o kontakt – udzielę szczegółowych informacji nt. wnioskowania w ramach akcji Erasmus+ KA171 2023.

Termin składania wniosków: 30 stycznia 2023.

Iwona Gulaczyk
Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+