Data publikacji w serwisie:

XII Akademia Uczniowska

Szanowni  Państwo,

dnia 15 marca 2024 roku odbędzie się  XII  Akademia Uczniowska, której tematem przewodnim będzie  „Chemia w domu”.

Udział uczniów w Akademii zgłaszają nauczyciele na adres mailowy waldek@amu.edu.pl do połowy stycznia 2024 roku, podając realizowany temat, nazwiska uczniów pracujących nad projektem, cele projektu, planowane etapy pracy, stosowane metody i oczekiwane rezultaty.(jedna strona formatu A-4).

Do końca lutego 2024 roku nauczyciele przesyłają szczegółowe sprawozdania z projektów (dwie strony formatu A-4) obejmujące opis zrealizowanych celów, uzyskane rezultaty, wnioski i główne osiągnięcia projektu.

Po zakwalifikowaniu przedstawionych prac, uczniowie (dwie lub maksymalnie trzy osoby w zespole) przedstawiają sprawozdania z projektów w formie prezentacji ustnych lub pod postacią posteru podczas zamkniętej sesji posterowej, odbywającej się w dniu Akademii Uczniowskiej.

Szczegóły oraz regulamin na stronie XII Akademii Uczniowskiej.